سجنق دتفيان سلت ملاك

Author: النعيم الروز /

منعمتي مينوم فتڠ دان دتفيان سلت ملاك دفتڠ يڠ داماي. تاء جاءوه دسبرڠ سان، بڠكاليس دفولو سوماترا.--
Sent from iOS

0 اولسن: