هاري تراخير شوال

Author: النعيم الروز / لابيل:

تراس امت ڤانتس ماس برلالو، ڤجم چليق سوده ڤون سمڤأي كڤڠهوجوڠ بولن شوال. مك برمولاله موسيم اورڠ كمكه منونايكن حاج. دولو٢ اورڠ كمكه مڠمبيل ماس بربولن٢ دڠن مناءيقي كاڤل لاير اتو كاڤل واڤ، برهوبوڠ دڠن برأوتوس سورت يڠ مماكن ماس يڠ لاما. سكارڠ سوده اڬق موده، هاڽ ببراڤ جام سوده سمڤأي كجوده، بيلا٢ ماس بوليه برهوبوڠ ملالوءي تيليفون...سدياكن سهاج دويتڽ...دان انشألله دالم سبولن لبيه سيكيت كالاو ڤنجڠ عمور سوده ڤون كمبالي سمولا كتانه اير دڠن ڬلرن حاج...بڠ اتو كق اتو ڤق اتو مق حاج. كڤد باكل٢ حاج داوچڤكن سلامت براڠكة كتانه سوچي دان سموڬ دبري كصيحتن دان كقواتن دان منداڤت حاج يڠ مبرور انشألله

دڤڠهوجوڠ شوال اين

Author: النعيم الروز / لابيل:

هاري راي تله همڤير سمڤأي كڤڠهوجوڠ. يڠ سإيڠت ساي كالاو دجوهر، سمبوتن هاري راي سبولن دمان ماسيه اد كڬياتن مرحبان دان كويه٢ راي ماسيه دميجا سلاڬي تيدق هابيس بولن شوال. باڬي ساي دسيني سوده تيدق نمڤق سواسان لاڬي، سمواڽ تله كمبالي سڤرتي بياسا. يڠ تيڠڬل هاڽله كنڠن٢ اينده سماس هاري راي ڤرتام، كدوا دان كتيڬ

اوليه سبب ايت ساي سريڠ مڠونجوڠي بلوڬ اورڠ٢ جوهر اونتوق منداڤت دان مڠيكوتي سواسان دسانا سڤرتي بلوڬ أميرحمزه، زيدماڬل، كونتوڠ، لنز دان كاون٢ڽ ...تروسكن اوسها اندا سموا. سوڠڬوه سرونوك ممباچڽ كران داڤت مراساكن سواسان برهاري راي دكامڤوڠ.

يڠ ساڠت مڽديهكن ساي كالي اين اياله تيدق داڤت منزيارهي ڤوسارا داتوق دباتو ڤاهت جوهر دالم بولن راي دان اونتوق تاهون٢ منداتڠ نمڤقڽ كادأن سماكين سوكر دسببكن كوميتمن يڠ سماكين برتمبه. هارڤ٢ داڤت جوڬ ملواڠكن ماس كسان والاوڤون ڤد ماس لاين