دولو دان سكارڠ

Author: النعيم الروز / لابيل:

اوتوسن ملايو تاهون 1939


سباهاڬين درڤد اوتوسن ملايو تاهون 1939،...لاما تو...اكو ڤون لاما لاڬي نق لاهير، تاڤي اكو بڠڬ

دان،...70 تاهون كمودين

اوتوسن ملايو تاهون 2009اوتوسن ملايو تاهون 2009،...كيرا بارو تو...اكو ده لاما لاهير، تاڤي كالي ني اكو اڬق سديه...كران اياڽ تربيت سميڠڬو سكالي،...تو ڤون سباڬاي سيسيڤن ﴿ ماچم مينومڤڠ...﴾ سهاج...سديه اوه

ڤنتون

Author: النعيم الروز / لابيل:
بواه چمڤدق د لوار ڤاڬر،
امبيل ڬالاه تولوڠ جولوقكن،
ساي بودق بارو بلاجر،
كالاو ساله تولوڠ تونجوقكن

نصيب توليسن جاوي

Author: النعيم الروز / لابيل:اكو ده چاكڤ دولولاڬي بهاوا ڤد ماس اين ميمڠ سوكر نق داڤت باهن چيتق بربهاس ملايو د دالم توليسن جاوي. ميمڠ اورڠ ده سماكين ملوڤاكنڽ، سايڠ كالاو اياڽ ترقبور بڬيتو سهاج. كالاو بوكن اورڠ ملايو، سياڤا لاڬي يڠ كيت هارڤكن اونتوق مڠڬوناكنڽ؟...لو فيكيرله سنديري

چوكاي

Author: النعيم الروز / لابيل:

سكارڠ ده جم تيڬ ڤاڬي، اكو بلوم تيدور كران نق ايسي بورڠ چوكاي ڤنداڤتن، دياورڠ چاكڤ كالاو نق ماسوق دالم تالين كنا توڠڬو وقتو ماچم ني كران تالين سسق
د ساعت-ساعت اخير.كالاو تق بوليه جوڬ اكو ترڤقسا ايسي بورڠ دان هانتر چارا مانوال...اكو ده تق تاهن نق توڠڬو كران تالين تق بوليه ماسوق، راسڽ نق تيدور له ايسوق ايسي بورڠ دان هانتر، هابيس چريتا

بوكو باچان جاوي امق اكو

Author: النعيم الروز / لابيل:
بوكو اين اكو داڤت دري سيمڤنن امق اكو...ڤوڽاله لاما تو بيب

ڤنداهولوان-السلام عليكم

Author: النعيم الروز /

ڤنداهولوان

سجق كبلاكڠن اين اكو راس ريندوبنر نق باچ ارتيكل توليسن جاوي يڠ كين دلوڤاكن جادي
اكو بوات كڤوتوسن نق بوات بلوڬ
جاوي .سلاين درڤد اكو سنديري تق لوڤا...سياڤا-سياڤا يڠ
باچ ڤون بوليه جوڬ ايڠت لاڬي ماچم مان نق باچ جاوي
ددالم بلوڬ ني. اكو چوبا داڤتكن باهن-باهن دالم توليسن جاوي يڠ اكو ماسيه سيمڤن دان اڤا٢ يڠ بركاءيتن دڠنڽ اونتوق دكوڠسيكن برسام.سكيراڽ ترداڤت سبارڠ كسيلاڤن د سان-سيني هارڤ د معافكن، معلومله اين چوبأن ڤرتام، سلامت ممباچ