رمضان برانسور فرڬي

Author: النعيم الروز /

دوا هاري لاڬي--
Sent from iOS

بازار رمضان باتو فهة

Author: النعيم الروز /

مالم اين بارو دافت ملواڠكن ماس اونتوء مليهت٢ سواسانا بازار دجالن رحمة. دالم عمور سبيڬيني تياد اف يڠ هندق دچاري سبنرڽ هاڽ اونتوء مراس كمرياهن ستاهون سكالي سهاج...

مريام بولوه دبولن رمضان

Author: النعيم الروز /

‎ترايڠت سماس دولووقثو سلفس ساهور فون سمفت برماين مريام بولوه، بوڽي مريام برساهوة-ساهوتن ممچه كهنيڠن سهيڠڬ ماسوك وقتو صبخ

Sent from my BlackBerry 10 smartphone.

جم همفير2 فاڬي 23 رمضان...مات ماسيه بلوم ماهو للف...ايڠتن ملايڠ كزمان سيلم...دماناكه راكن-راكن سفرمابنن دولو...هارف كاليان صيهة والعفية هندقڽ

Author: النعيم الروز /Sent from my BlackBerry 10 smartphone.

٥ رمضان

Author: النعيم الروز /

هوجن رحمة دكالا امشاء ممباوا فرڬي كنڠن سيلم سماس رمضان زامن كانق٢ نون دكمفوڠ هلامن...سوڠڬوه اينده