جالن-جالن د ڤكن سميره

Author: النعيم الروز / لابيل:

هاري اين سمڤت برجالن-جالن د ڤكن سميره. تق باڽق ساڠت ڤروبهن هاڽ ترداڤت باڠونن كداي بارو دان سكوله اڬام بارو بردكتن رومه "زيدماڬل". داڤت لالو د لوروڠ كداي-كداي يڠ امت نوستلڬيك راسڽ

يڠ برتاهن كداي اين اڬقڽ، اكو ڤراسن اد سأورڠ ڤرمڤوان چينا سيڤروح ابد...راسڽ دولو ميمڠ ڤراسن اد سأورڠ اموي دان للاكي توا تو موڠكين دولو ابڠڽ...اكو تيڠوق سوده اڬق "ربه" دمامه اوسيا...سامله حالڽ دڠن اكو
دري سيني اكو برڬرق لاڬي اره ك موار. اكو ڤرنه برجالن كاكي برسام كاون-كاون دري سكوله منوجو ك تاڤق ڤرخايماهن ڤڠاكڤ د ڤيڠڬير كولم اير ڤانس سوڠاي ڬرسيك. وقتو ايت د كاوسن د سيتو ساڠت ڬلڤ ڤد وقتو مالم...ماچم مان بوليه براني ڤد ماس تو دڠن تيدور چوما برعلاسكن كنۏس، اكو ڤون تق تاهو ...ڤڠاكڤله كاتاكن
سيڠڬه سبنتر ك واروڠ منجوال ڤيسڠ ڬوريڠ برسبلاهن سوڠاي سارڠ بوايا يڠ ايرڽ هيتم، ڬلڤ دان مڽرامكن. ماكن ڤيسڠ ڬوريڠ سمبيل مندڠر لاڬو-لاڬو لاما ستيشن راديو كلاسيك ناسيونل دڤاسڠ دڠن كوات دري راديو يڠ دڬنتوڠ د تياڠ واروڠ. سبلوم باليق سمڤت ممسن ليما ريڠڬيت ڤيسڠ ڬوريڠ اونتوق دباوا ڤولڠ سباڬاي بواه تاڠن اونتوق اورڠ د رومه.

2 اولسن:

PUTRA MERDEKA said...

lama tak posting bro..!

النعيم الروز said...

بوليه تاهن جوڬق برادر...تق تاو هاري ني تتيبا نق ڤوست، تريما كاسيه كران داتڠ كسيني