راديو انتيك

Author: النعيم الروز / لابيل:

اكو ماسيه ايڠت ماس ايت، اورڠ توا اكو اد مميليقي سبواه راديو جنيس "فيليڤ" مڠڬوناكن تناڬ انم بيجي سيل كريڠ ساءيز "ايه". راديوڽ دلتقكن دتمڤت يڠ اڬق تيڠڬي سوڤاي تيدق موده داڤت دچاڤاي اوليه كانق٢ تراوتماڽ اكو يڠ سوك مروسقكن بارڠ٢ سماس كچيل...دكامڤوڠ٢ ڤد ماس ايت تياد بكلن ايليكتريق دان سومبر هيبورن دان معلومت اداله راديو دان سسكالي سورت خبر.


لاڬو٢ دري ڤڽاڽي٢ تركنل ماس تو سڤرتي ڤ.راملي، م.بكري، نونا اسيه، احمد جاءيس، شريفه عينى، احمد داود دان لاين٢ يڠ كيني لاڬو٢ مريك تله دأڠڬڤ لاڬو٢ لاما سريڠ كالي بركومنداڠ دچوروڠ٢ راديو.

سيارن راديو سيڠاڤورا جوڬ دمينتي اوليه اورڠ راماي ڤد ماس ايت دڠن رانچڠن "دراما دالم سعير" دان "بڠساون داودارا". والاوڤون سيارنڽ اڬق تيدق جلس مڠڬوناكن "ڬلومبڠ ڤينديق"، بيلا تيبا وقتو سيارن سموا بركومڤول بردكتن راديو اونتوق مندڠر ڤرسمباهن دڠن خشوع...كالاو سكارڠ ماچم تيڠوق تيليۏيشين لا
باڽق لاڬي قيصه٢ يڠ بركاءيتن دڠنڽ، كالاو دايڠت٢كن ميمڠ سرونوك ڬيلا


Dari Masa Hingga Masa - P Ramlee

0 اولسن: